Hanoi toranj

90.00 kn

Slaganje tornja pravila🗼:
▪️Svi diskovi se moraju po veličini prebaciti s jednog štapa na drugi.
▪️Smije se prebacivati samo jedan po jedan disk.
▪️Dopušteno je staviti jedino manji na veći disk.
Rješavajući ovu zagonetku dijete razvija:
▪️logičke i matematičke vještine
▪️pristup rješavanju problema na najefikasniji način
Igračka je obojana ekološki prihvatljivim i netoksičnim lazurama i bojama na bazi vode.